Home SOI CẦU MIỀN BẮCĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

SOI BẠCH THỦ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI ngày, giá : 1.000.000 VNĐ

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!

Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn thẻ cào

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
TƯ VẤN LẤY SỐ VÀ NẠP THẺ ANH/EM LIÊN HỆ: 01683.066.761

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI ĐỀ ĐÀU ĐUÔI MIỀN BẮC
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
24/06/2018 Đầu 4 – Đuôi 9  Win Đầu  4 – Đuôi 9
23/06/2018 Đầu 9 – Đuôi 6  Win Đầu  9 – Đuôi 6
22/06/2018 Đầu 0 – Đuôi 3  Win Đuôi  3 
21/06/2018 Đầu 9 – Đuôi 0  Win Đầu  9 
20/06/2018 Đầu 1 – Đuôi 5  Win Đầu  1 – Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 8 – Đuôi 9  Win Đầu  8 – Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 9 – Đuôi 3  Win Đuôi   3 
17/06/2018 Đầu 6 – Đuôi 9  Win Đầu  6 
16/06/2018 Đầu 4 – Đuôi 8  Win Đầu  4 – Đuôi 8
15/06/2018 Đầu 0 – Đuôi 5  Win  Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4 – Đuôi 3  Win Đầu  4 – Đuôi 3
13/06/2018 Đầu 3 – Đuôi 8  Win Đầu 3
12/06/2018 Đầu  5 – Đuôi 9  Win Đuôi 9
11/06/2018 Đầu  5 – Đuôi 4  Win Đầu  5 – Đuôi 4
10/06/2018 Đầu  0 – Đuôi 1  Win Đầu  0
09/06/2018 Đầu  9 – Đuôi 9  Win Đầu  9 – Đuôi 9
08/06/2018 Đầu  2 – Đuôi 1 TRƯỢT
07/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 2  Win Đầu  8 – Đuôi 5
06/06/2018 Đầu  7 – Đuôi 5  Win Đầu  7 – Đuôi 5
05/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 5  Win Đầu  8 – Đuôi 5
04/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 3  Win Đầu  8 – Đuôi 3
03/06/2018 Đầu  1 – Đuôi 0  Win – Đuôi 0
02/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 5  Win Đầu  8 – Đuôi 5
01/06/2018 Đầu  7 – Đuôi 2  Win Đầu  7 – Đuôi 2
31/05/2018 Đầu  7 – Đuôi 1 Miss
30/05/2018 Đầu  6 – Đuôi 3  Win Đầu  6 Đuôi 3
29/05/2018 Đầu  9 – Đuôi 8  Win Đầu  9
28/05/2018 Đầu  3 – Đuôi 8  Win Đầu  3 – Đuôi 8
27/05/2018 Đầu  0 – Đuôi 8  Win Đầu  0 – Đuôi 8
26/05/2018 Đầu  7 – Đuôi 3  Win Đầu  7 – Đuôi 3
25/05/2018 Đầu  8 – Đuôi 6  Win Đuôi 6
24/05/2018 Đầu  7 – Đuôi 6  Win Đầu 7 Đuôi 6
23/05/2018 Đầu  4 – Đuôi 4  Win Đầu 4 Đuôi 4
22/05/2018 Đầu  3 – Đuôi 1  Win Đầu 3
21/05/2018 Đầu 1 – Đuôi 1  Win Đầu 1 Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7– Đuôi 0  Win Đầu 7 Đuôi 0
19/05/2018 Đầu 4– Đuôi 5  Win Đầu 4 Đuôi 5
18/05/2018 Đầu 5- Đuôi 8 miss
17/05/2018 Đầu 2– Đuôi 3  Win Đầu 2 Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7– Đuôi 0  Win Đầu 7 Đuôi 0
15/05/2018 Đầu 1– Đuôi 6  Win Đầu 1 Đuôi 6
14/05/2018 Đầu 4– Đuôi 5  Win Đầu 4 Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 3– Đuôi 6  Win Đầu 3 Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8– Đuôi 1  Win Đầu 8 Đuôi 1
11/05/2018 Đầu 0– Đuôi 4  Win Đầu 0 Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1– Đuôi 0  Win Đầu 1 Đuôi 0
09/05/2018 Đầu 5- Đuôi 0  Win  Đuôi 0
08/05/2018 Đầu 7- Đuôi 6  Win Đầu 7 Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6 
06/05/2018 Đầu 3- Đuôi 8  Win Đầu 3 Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8- Đuôi 2  Win Đầu 8 Đuôi 2
04/05/2018 Đầu 0- Đuôi 1  Win Đầu 1 Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 0- Đuôi 0  Win Đầu 0 
02/05/2018 Đầu 7- Đuôi 9  Win Đầu 7 Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5- Đuôi 6  Win Đầu 5 Đuôi 6
30/04/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Miss
29/04/2018 Đầu 4– Đuôi 7  Win Đầu 4 Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 8– Đuôi 1  Win Đầu 8 
27/04/2018 Đầu 3– Đuôi 0  Win Đầu 3 Đuôi 0
26/04/2018 Đầu 8– Đuôi 6  Win Đầu 8 Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 5– Đuôi 0  Win Đầu 5 Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 7- Đuôi 8 Miss
23/04/2018 Đầu 6- Đuôi 9  Win Đầu 6 Đuôi 9
22/04/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Miss
21/04/2018 Đầu 7 Đuôi 6  Win Đuôi 6
20/04/2018 Đầu 2 Đuôi 1  Win Đuôi 1
19/04/2018 Đầu 8- Đuôi 0  Win Đầu 8 Đuôi 0
18/04/2018 Đầu 2- Đuôi 2  Win Đầu 2 Đuôi 2
17/04/2018  Đầu 1- Đuôi 2 Miss
16/04/2018  Đầu 1- Đuôi 1 Miss
15/04/2018  Đầu 5 Đuôi 3  Win Đầu 5 
14/04/2018  Đầu 7 Đuôi 0  Win Đầu 7 Đuôi 0
13/04/2018  Đầu 0 Đuôi 1  Win Đầu 0 Đuôi 1
12/04/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
11/04/2018  Đầu 4- Đuôi 7 Miss
10/04/2018  Đầu 5- Đuôi 1 Miss
09/04/2018  Đầu 8- Đuôi 5 Miss
08/04/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6
07/04/2018  Đầu 9 Đuôi 9  Win Đầu 9
06/04/2018  Đầu 0 Đuôi 8  Win Đầu 0
05/04/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9 Đuôi 4
04/04/2018  Đầu 8 Đuôi 2  Win Đầu 8 Đuôi 2
03/04/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4 
02/04/2018  Đầu 1 Đuôi 2  Win Đầu 1 Đuôi 2
01/04/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Win Đầu 7 Đuôi 1
31/03/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Win Đầu 3 Đuôi 9
30/03/2018  Đầu 0 Đuôi 0  Win Đầu 0 Đuôi 0
29/03/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6 Đuôi 8
28/03/2018  Đầu 3- Đuôi 9 Miss
27/03/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Win Đầu 6 
26/03/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Win Đầu 2 Đuôi 3
25/03/2018  Đầu 9 Đuôi 0  Win Đầu 9 
24/03/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4 Đuôi 5
23/03/2018  Đầu 1 Đuôi 3  Win Đầu 1 Đuôi 3
22/03/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Win Đầu 3 Đuôi 9
21/03/2018  Đầu 7- Đuôi 4 Miss
20/03/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Win Đầu 6 
19/03/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9 Đuôi 4
18/03/2018 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
17/03/2018  Đầu 3 Đuôi 6  Win Đầu 3 Đuôi 6
16/03/2018  Đầu 5 Đuôi 9  Win Đuôi 9
15/03/2018  Đầu 1 Đuôi 5  Win Đầu 1
14/03/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Win Đầu 5– Đuôi 4
13/03/2018  Đầu 0 Đuôi 7  Win Đầu 0– Đuôi 7
12/03/2018  Đầu 7 Đuôi 9  Win Đầu 7
11/03/2018  Đầu 2 Đuôi 9  Win Đầu 2– Đuôi 9
10/03/2018  Đầu 3 Đuôi 0  Win Đầu 3– Đuôi 0
09/03/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Win Đầu 2– Đuôi 3
08/03/2018  Đầu 9 Đuôi 8  Win Đầu 9– Đuôi 8 
07/03/2018  Đầu 8 Đuôi 3  Win Đầu 8– Đuôi 3 
06/03/2018  Đầu 6 Đuôi 0  Win Đầu 6– Đuôi 0 
05/03/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6– Đuôi 5 
04/03/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7– Đuôi 3 
03/03/2018  Đầu 9- Đuôi 6  Win Đuôi 6
02/03/2018  Đầu 8 Đuôi 0  Win Đầu 8– Đuôi 0
01/03/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
28/02/2018  Đầu 5 Đuôi 7  Win Đầu 5– Đuôi 7
27/02/2018  Đầu 6 Đuôi 6  Win Đầu 6– Đuôi 6
26/02/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Win Đầu 3– Đuôi 9
25/02/2018  Đầu 1 Đuôi 0  Win Đầu 1– Đuôi 0
24/02/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Win Đầu 5– Đuôi 4
23/02/2018  Đầu 5- Đuôi 5 Miss
22/02/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6– Đuôi 5
21/02/2018  Đầu 5 Đuôi 9  Win Đầu 5– Đuôi 9
20/02/2018  Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2– Đuôi 8
19/02/2018  Đầu 0 Đuôi 8  Win Đầu 0– Đuôi 8
 15-16-17-18/02/2018 CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
14/02/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Win Đầu 7– Đuôi 1
13/02/2018  Đầu 2- Đuôi 6 Miss
12/02/2018  Đầu 9 Đuôi 9  Win Đầu 9– Đuôi 9
11/02/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6– Đuôi 8
10/02/2018  Đầu 8 Đuôi 1  Win Đầu 8– Đuôi 1
09/02/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2
08/02/2018  Đầu 2- Đuôi 2 Miss
07/02/2018  Đầu 7- Đuôi 1 Miss
06/02/2018  Đầu 5- Đuôi 8 Miss
05/02/2018  Đầu 8- Đuôi 4 Miss
04/02/2018  Đầu 4 Đuôi 3  Win Đầu 4– Đuôi 3
03/02/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Miss
02/02/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7– Đuôi 3
01/02/2018  Đầu 5 Đuôi 1  Win Đầu 5– Đuôi 1